Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening firade 50-årsjubileum 2002. Föreningen bildades den 21 maj 1952 och av jubileumsskriften som gavs ut av föreningens medlemstidning Tidlösan, så var Ivar Käll den drivande kraften bakom föreningens tillkomst. Han var inflyttad och pensionerad järnvägstjänsteman med intresse för lokalhistoria och forntidens lämningar. Käll blev också föreningens förste ordförande

Han tog initiativ till det så kallade Karolinermonumentet vid Arenberga, en minnessten om de militära fältövningar som Livregementet till häst bedrev i trakten under mer än hundra år fram till slutet på 1700-talet. Stenen restes 1946 och intill kom senare en rustkammarbod.

På platsen planerade man för en första hembygdsgård på egen mark. Det fanns planer på att även flytta kvarnen från Rolsta till den gamla kvarnbacken i anslutning till monumentet. Kvarnen brann dock ner i början på 1960-talet. Vid monumentet placerades två kanoner vilket orsakade en namnförbistring som hängt mer in i våra dagar när både plats och daghem kallas för Kanonkullen. Kanonerna utsattes för åverkan och flyttades senare till Husby skola, men vållade mest förargelse och såldes 1986 till Armémuseum i Göteborg.

På 1960-talet inledde hembygdsföreningen midsommarfirande som en tradition vid tomten på Arenberga, men efter hand hamnade föreningen allt mer i kris. Medlemsantalet sjönk och verksamheten avstannade.

På 1970-talet kom en vändning. I början på 1970-talet flyttades alltmer av hembygdsföreningens verksamhet till Husby skola. Där inreddes ett hembygdsmuseum och alltsedan 1972 har föreningen utan avbrott arrangerat hembygdens dag där som en träff för medlemmar och hembygdsintresserade i och utanför Märsta. Samma år beslöts att försöka samla föreningens olika byggnader till Husby, den plats som numer är känd som Täppavallen. En uppgörelse med Uppsala akademi gjorde det projektet möjligt. Därmed var grunden till nuvarande hembygdsgård lagd och föreningen fick senare disponera hela Husby skola.

Den gamla skolan inreddes som ett skolmuseum 1978 med skolmiljö från tidigt 1900-tal. Samlingarna omfattar nu cirka 700 föremål.

Husby skola är numer även samlingslokal för hembygdsföreningens verksamhet.

Arrangemangen handlar om torpinventering, traditionella samkväm, föreläsningar, så kallade nostalgiaftnar, gökotta, en musiktradition som kallas Tonträffen, studiecirklar, lokal forskning och dokumentation, släktforskning, vävning, matlagningskurser, studier av gamla handstilar och mycket mer.

Föreningen disponerar över ett omfattande bildarkiv med många tusen bildnegativ.
Ansvarig person för detta bildarkiv hittas på styrelsesidan.